HAMNET

QUÈ ÉS HAMNET?

Hamnet és una xarxa d’internet per i per als radioaficionats en les bandes de ràdio assignades a aquest efecte.
Es basa a la tecnologia HSMM, que es basa directament de la tecnologia Wifi 802.11(a/g) que permet velocitats de fins a 54 mb/s, amb trànsit IP.
Per tant és una xarxa digital d’alta velocitat IP, basada en TCP/IP amb protocol d’encaminament BGP.
Permet la interconnexió d’estacions de radioaficionat per ràdio i internet a les bandes de 2.4 i 5 ghz.

Gestió de Xarxa.

La xarxa utilitza un rang 44.0.0.0 del rang amp.org ( http://www.ampr.org ) assignat a Espanya pel HSMM, i en un rang de Sistema autònom AS’s d’encmaninamet BGP, també assignat a Espanya.
Tot queda registrat i documentat a Hamnet a través de la pagina web: www.hamnetdb.net

Aplicacions:
Una vegada estan establertes les infraestructures maquinari de ràdio, les configuracions de xarxa i els serveis dels servidors bàsics, podem fer trànsit IP perquè les estacions se connectin i es comuniquin, amb ordinador ( Windows,Linux,UNIX,MAC ) dispositius ( Tables, telèfons mòbils, càmeres IP, etc. ), appliances de servidor ( Raspberry Pi , etc. ) amb veu, video IP, xatejo de text teclat a teclat, navegació web, fòrums, així com les aplicacions clàssiques AX25 : BPQ, NETROM, JNOS, APRS, enllaç a altres xarxes de ràdio ( Echolink, DV, ATV, DTV, HSMM Mesh Broadband, Winlink, Winmor, Pskmail, HFALE ) la majoria basat en programari lliure.

Polítiques:
A banda de les més a més de les normes tècniques d’encaminament entre nodes, que s’han establert per coordinar l’assignació d’adreces IP, DNS, AS, etc.
Aspectes com:

  • El trànsit entre nodes a través d’internet (tunels IPIP).
  • Mantenir sempre la política d’economia màxima amb l’ample de banda utilitzat (no és il·limitat), l’espectre i l’adreçament IP.
  • Òbviament recordar que hamnet.es no és un substitut d’una connexió ISP comercial, per la qual cosa no pot donar trànsit d’Internet normal (excepte determinades pàgines d’interès per a radioaficionats ).
  • Solament permetre l’accés a la xarxa a estacions autenticades, però si permetre l’accés sol lectura a tothom.
  • No xifrar el trànsit, que ha d’anar sempre obert.
  • Guies de bones practiques per als usuaris de la xarxa (bàsicament les mateixes que apliquen a pàgines d’Internet estàndard, però afegint-hi el codi de radioaficionats), etc.


Comments are closed.