Centre de Coordinació Operativa de Catalunya


Encetem un cicle de visites organitzades des d’ARCAT, a centres relacionats amb el món de les telecomunicacions. El primer de tot ha estat la visita al CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya). Cal fer esment que aquest Centre Operatiu es troba a l’edifici del Departament d’Interior.

El CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l’estructura de protecció civil de Catalunya. Vetlla per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l’activació d’un pla d’emergències. Té com a última finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns i drets, i també la previsió i la minimització dels efectes que poden patir en cas d’emergència.

En aquesta visita hi van participar uns 30 radioaficionats. Els tècnics de Protecció Civil, ens van fer passar un matí entretingut i molt interessant, explicant amb pèls i senyals el dia a dia del funcionament del CECAT. També vàrem tenir l’oportunitat de visitar el CECAT mòbil, que estava instal·lat en el pati del Departament d’Interior.
Un cop acabat la visita, un bon dinar de germanor


Comments are closed.